sponsor

Quotes de soci

Assegurança anual obligatòria: 2,80€

FAMILIAR: parella i fills menors de 24 anys 

- Inscripció                                         90,00€

- Titular                                               39,55€ /mensuals

- Cònjugue                                         39,55€ /mensuals

- Per cada fill/a                                  5,10€ /mensualsNUMERARI: persona major de 18 anys

- Inscripció                                        90,00€

- Titular                                             40,50€ /mensuals


JUNIOR: persona menor de 18 anys 

- Inscripció                                       50,00€

- Titular                                             35€ /mensuals


PENSIONISTA: persona major de 65 anys

- Inscripció                                     30,00€

- Titular                                           30,40€ /mensuals


CUOTA SALA FITNESS I ACTIVITATS DIRIGIDES

- Tarifa Matí (dilluns - divendres de 6 a 14h, caps de setmana i festius): 16,50€ 

- Tarifa Tarda (dilluns - divendres de 13 a 23h, caps de setmana i festius): 18,00€

- Tarifa Caps de Setmana (dissabte - diumenge): 12,00€ 

- Tarifa Full Time (7 dies a la setmana): 23,50€ 


QUOTES DE SOCI TENNIS / PÀDEL 

TENNIS 

- Numerari                                     18,00€ /mensuals

- Junior                                             9,00 € /mensuals


TENNIS / PÀDEL

- Titular                                            25,00€ /mensuals