sponsor

Pilates

El mètode PILATES és una tècnica de pràctica esportiva i té com a objectiu la realització de moviments fluids, lents, al ritme d’una respiració adient per tal de desenvolupar força, resistència, concentració  i flexibilitat muscular. La pràctica regular de pilates, retorna al cos la seva mobilitat , ajuda a tenir una millor consciència corporal i així una millor postura global.

Consta de diferents exercicis que es practiquen al terra, damunt una estora o amb equipaments específics. Dins d’aquests exercicis hi ha diferents progressions,  variacions i es poden afegir diferents materials.

Cada cos és diferent, per això cada exercici pot ser adaptat en funció de cada persona, fent de cada exercici el seu propi moviment.

Preu: 25€/mes

Per poder dur a terme qualsevol activitat, cal ser soci/a de l'Entitat.